Makaleler

Türkiye Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Üzerine Bir Değerlendirme – Tunç Durmaz, Sevil Acar, Simay Kızılkaya

25,00

 Amacıyla uyumlu ve başarılı bir kapasite mekanizması, her tür kapasite sağlayıcısının eşit düzeyde rekabet etmesine olanak tanıyarak kapasite ürünlerinde çeşitliliği sağlamalıdır. Bu doğrultuda tasarlanacak bir mekanizma, elektrik arz güvenliğini önemli ölçüde artırıp enerji güvenliğinde yaşanabilecek problemlerin azalmasına olanak tanıyacaktır.

 1. Giriş 

2009 yılında yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nin ardından, yerli ve yenilenebilir kaynaklar Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında “öncelikli kaynaklar” olarak belirlenmiştir. Yerli kömür ve doğal gaz tüketen fosil yakıtlı elektrik üreticilerinin aldığı sübvansiyonlara ek olarak, Türkiye’deki kapasite mekanizması (TRKM) üzerinden yapılan ödemeler, 50 yıla kadar faaliyet gösterebilen kirletici fosil yakıt santrallerine daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edebilme riskini barındırmaktadır. Bu tür uzun ömürlü altyapıları finanse eden bir mekanizma, kilitlenme etkisine yol açarak daha temiz bir enerji altyapısına geçişi zorlaştırabilir ve Türkiye’nin küresel ısınmayı 1,5ºC altında tutmak için küresel eyleme katkıda bulunma çabalarını tehlikeye atabilir. 

Ek bilgi

SAYI

137

SAYFA ARALIĞI

8-20