Makaleler

Türkiye’nin Enerji Sorunu Ve Enerji Politikası-I – Harun Öztürkler

25,00

İki bölümden oluşacak bu yazı dizisinin bu ilk bölümünde Türkiye’nin enerji politikasının formülasyonunun temel parametrelerini değerlendirebilmek için öncelikle enerji ekonomisi ile ilgili kısa bir geri plan bilgi verilmektedir. Daha sonra Türkiye’nin enerji açığının ve bundan doğan enerji ithalat faturasının büyüklüğü kısaca tartışılmaktadır. Enerji politikasının nasıl oluşturulduğu, tarihçesi, uluslararası boyutu ve değerlendirmesi gelecek sayıdaki ikinci bölümün konusunu oluşturacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, enerji politikasının amacı enerji arz ve talep yapısını geliştirmek olmalıdır. Ancak, enerji politikası, en önemli boyutlarından birinin çevre politikası olduğu sürdürülebilir kalkınma politikasından ayrı düşünülemez ve bağımsız olarak tasarlanamaz. Enerji politikasının etkinliğinin geliştirilmesi, kalkınma sürecine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Enerji politikasının bu yönde oluşturulabilmesi ise, enerji ekonomisinin temel ilkelerinin ve ülkenin enerji alt yapısının özelliklerinin dikkatlice analiz edilmesini ve planlama yapılırken bu ilkelerin ve özelliklerin göz önünde tutulmasını gerektirmektedir.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 2

Sayfa Aralığı

46 – 52