Makaleler

Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin Dış Ticaret Örüntüsünü Değiştirdi Mi? – Hakan Yetkiner

25,00

Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde AB ile imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması ile tam üye olmaksızın ortak üye statüsü ile GB’ye girmiştir. Bu karar ile Türkiye kendi ticaret kurallarından vazgeçerek üçüncü ülkelere karşı AB’nin dış ticaret kurallarını uygulamaya başlamıştır. O günden sonra özellikle medyada yoğun tartışmalar yaşanmıştır.2 Bu tartışmalarda bir uç görüş GB sonrası Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını tamamen yitireceğini iddia ederken, diğer uç görüş GB üyeliğinin Türkiye’yi daha dışa açık (“daha bağımsız”) bir ekonomiye dönüştüreceğini savunuyordu.3 Biz bu çalışmada sorunsalı biraz daha dar bir çerçevede ele alacak ve şu soruyu soracağız: acaba GB sonrası Türkiye’nin dış ticareti AB lehine yoğunlaştı mı yoksa Türkiye daha çok ülke ile dış ticaret yapar hale mi geldi? Bu çalışma GB’nin diğer siyasi, sosyal ya da ekonomik etkilerini kesinlikle dikkate almadığı için burada ifade ettiğimiz dar çerçevede okunmalı ve yorumlanmalıdır.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 2

Sayfa Aralığı

52 – 58