Makaleler

Neoklasik Modelde İçbükey Üretim Olanakları Sınırının Eleştirisi – Turan Subaşat

25,00

Üç yazıdan oluşacak olan bu dizi, Neoklasik iktisadın en temel kavramlarından biri olan içbükey üretim olanakları sınırının
(ÜOS) teorik sorunlarını ve tutarsızlıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Popüler olarak kullanılmasına rağmen içbükey ÜOS, birçok mantıksal sorun ve tutarsızlık içermektedir. İçbükey ÜOS’nın ayrıntılı olarak ele alınacak sorunları, bu kavrama dayalı tüm teorik analizlerin sorunlarını da açığa çıkaracaktır. İçbükey ÜOS; fırsat maliyeti, kıtlık koşullarında seçim, verimlilik, denge, uzmanlaşma, tam rekabet ve uluslararası ticaret gibi birçok önemli konunun açıklanmasında kullanılan temel bir kavramdır. Eğer içbükey ÜOS sorunluysa, üzerine kurulan tüm analizlerin de sorunlu olacağı açıktır.

Ek bilgi

Sayı

157

Sayfa Aralığı

73-77