Makaleler

Küresel Kriz Sonrası Değişen Merkez Bankacılığı Ve Tcmb Para Politikası – Murat Uysal

25,00

Küresel kriz öncesindeki dönemde para politikasının rolü ve işlevi üzerine hem akademik yazında hem de merkez bankacılığı uygulamalarında görüş birliği sağlanan noktalardan birisi, fiyat istikrarının sağlanmasının makroekonomik istikrarın sağlanması için yeterli olacağı düşüncesi olmuştur (Mishkin, 2011). Buna göre, para politikası fiyat istikrarını sağlamaya odaklanırken, finansal kuruluşların mikro düzeyde düzenleme ve gözetime tabi olmasının finansal istikrarı sağlamaya yeterli olacağı düşünülmüştür (Borio, 2011a). Ancak, küresel kriz sonrası dünyada merkez bankacılığına yaklaşım önemli ölçüde değişmiş, fiyat istikrarının sağlanmasının –her zaman– finansal istikrarı da sağlamakta yeterli olmadığı görülmüştür. Küresel krizden çıkarılan en önemli derslerden birisi, merkez bankalarının finansal sistemde biriken riskleri göz ardı etmemesi gerekliliğidir. Zira finansal istikrarın gözetilmemesi, orta ve uzun vadede makroekonomik istikrarı ve fiyat istikrarını tehdit edebilecek sonuçlar doğurabilmektedir. Krizleri önlemek ve krizlerin yarattığı olumsuzlukları gidermek için yalnızca para politikasına başvurulmasının çok maliyetli olduğu, aynı zamanda tek bir aracın bunun için yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda bankacılık ve finansal sektöre mikro-ihtiyati bir yaklaşımla yapılan düzenleme ve gözetimin yanı sıra, merkez bankalarına da önemli bir rol düştüğü; makro finansal riskleri sınırlayacak politikaların geliştirilmesi için makro-ihtiyati bir yaklaşımın da gerekli olduğu sonucuna varılmıştır

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 109

Sayfa Aralığı

4 – 11