Makaleler

Kısmi İthal İkamesi Ve Yeniden Sanayileşme – Osman Aydoğuş

25,00

Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansının çok parlak olmadığı Türkiye ile aynı gelişmişlik kategorisinde yer alan benzer ülkelerle karşılaştırmalardan kolayca görülebiliyor. Karşılaştırmaya geçmeden önce son 50 yılın büyüme özelliklerine hızlıca göz atalım. 1961-2012 döneminin tamamında GSYH’nın ortalama yıllık büyüme hızı %4,55 olarak gerçekleşmiştir. İthal ikameci büyüme stratejisine karşılık gelen 1961-1979 döneminde ortalama büyüme hızı %5,15 iken, dışa açık büyüme dönemine karşılık gelen 1980-2012 döneminde önemli bir gerilemeyle %4,21’e inmiştir. Gerileme eğilimi (trend) on yıllık dönemler itibariyle bakıldığında daha açıkça görülmektedir (Şekil 1). 1961-69 döneminde %5,65 olan ortalama büyüme hızı sürekli bir gerileme ile 2000-09 onyılında %3,77’ye kadar inmiştir. Regresyon denkleminden görülebileceği gibi, ortalama büyüme hızı onyıl başına yaklaşık 0,45 yüzde puan gerilemiştir. 2001 krizi sonrasındaki “olgun dışa açılma” döneminde ise ortalama büyüme hızı %5,16’ya yükselmiştir. Bununla birlikte, 2012’deki yavaşlamanın 2013 ve sonrasında devam edeceği dikkate alındığında ortalama büyüme hızının yeniden %5’in altına inmesi sürpriz olmayacaktır.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 31

Sayfa Aralığı

29 – 35