Makaleler

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar Ve G20 – Hasan Ersel

25,00

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi. Bu bağlamda iki temel konu gündemde. Bunlardan ilki mali istikrardan neyin kastedildiği. Bu konuda üzerinde uzlaşmaya varılmış bir tanım olduğu söylenemez. Ama verilen tanımlardan mali sistemin istikrarlı olması için aşağıdaki iki koşulun sağlanması gerektiği ortaya çıkıyor: a. Mali kurum ve piyasaların, bir dış destek ya da müdahale olmaksızın sürekli çalışacakları ve bağıta bağlı yükümlülüklerini yerine getireceklerine ilişkin güven olması, b. Temel piyasaların istikrarlı olması. İkinci konu ise mali istikrar sorunun ülke düzeyinde mi, yoksa küresel olarak mı düşünülmesi gerektiği. Eğilim ikinci yaklaşım yönünde. Mali sistemin küreselleşmesi, buna koşut olarak da mali krizlerin bulaşıcılığının artması, konunun küresel düzeyde ele alınması gerektiği yönündeki görüşleri iyice kuvvetlendirdi. Dolayısıyla “küresel mali istikrar” deyimini sıkça duymaya başladık.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 2

Sayfa Aralığı

16 – 26