Dergiler

İktisat ve Toplum Sayı 33-34

50,00100,00

1 Son On Yılda Türkiye Ekonomisinin Performansı Ne Kadar İyiydi? - Dani Rodrik 25.00₺
2 Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012'De Ne Kadar Büyüdü? - Aykut Kibritçioğlu 25.00₺
3 Gsyh'metre - Osman Aydoğuş 25.00₺
4 Akp'nin Ekonomik Başarı Miti - Turan Subaşat 25.00₺
5 Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? - Hasan Ersel 25.00₺
6 Taksim Gezi Parkı Direnişini Destekleyen “İzmir Gündoğdu Eylemcileri” Profili Anket Çalışması: Bulgular Ve Değerlendirmeler - Funda Barbaros, Meneviş Uzbay Pirili,Akın Erdoğan 25.00₺
7 Gezi Parkı Anatomisi: Hiç Kimse Hata Yapmıyor - İzzettin Önder 25.00₺
8 Fed Ve Çin Merkez Bankasının Değişen Politikaları Sonrası Krizde Üçüncü Evre - Ömer Faruk Çolak 25.00₺
9 Yazmadıklarından Dolayı Eleştirilmek: Küçükömer'in İleri Sürdüğü Vehmedilen Tezler - Murat Özyüksel 25.00₺
10 İktisat Ve Toplum - Hüseyin Özel 25.00₺
11 2000'Li Yıllar Türkiye'sinin Gençlerini Anlamak: Milenyum Kuşağı Üzerine Bir Yazı - Demet Lüküslü, Hakan Yücel 25.00₺
12 Müzik Aletini Biz Üretiyoruz Başkası Çalıyor - Mert Can Duma 25.00₺
13 Türkiye'de Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi - Uğur Emek 25.00₺
14 İkili Sistem - Alper Duman, Aycan Kapucu Eryar 25.00₺
15 Dünyada Kültür Politikaları-Iıı: Asya'dan Örnekler - Sacit Hadi Akdede 25.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı

Baskı Tarihi

Temmuz-2013

Sayfa Sayısı

121