Makaleler

Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? – Hasan Ersel

25,00

İ ktisadi büyüme denildiğinde bir ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarının artması kastedilmektedir. Ancak uygulamada iktisadi büyüme üretim miktarlarına bakılarak değil, bunun sonucunda yaratılan katma değerlerin toplamı (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla [GSYH]) ile ölçülmektedir. Dolayısıyla, örtük olarak, GSYH artışının üretim artışını yansıtacağı varsayılmış olmaktadır. Bu noktaya dikkat etmek kaydıyla elimizde iktisadi büyümenin derli toplu bir tanımının olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, istatistiksel ölçümün doğru yapıldığı varsayımı altında, bir ekonominin büyüyüp büyümediği konusunda herkes aynı sonuca ulaşır.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 33

Sayfa Aralığı

37 – 41