Dergiler

Efil Journal (Cilt 2, Sayı 5)

100,00200,00

EfilJournal’ın bu sayısında:

Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis, “Eşitsizlik, İş, Yoksulluk ve Ekonomi Politikaları: Latin Amerika’nın Uzun Süreli Rahatsızlığını Açıklamak” başlıklı makalesinde, yirminci yüzyıldan beri eşitsizliğin analizine şekil veren ve eşitsizliği gidermek için uygulanan politikaları destekleyen teorik etkenleri sunuyor.

Prof. Dr. Ercan Eren ve Dr. Volkan Kaymaz, makalelerinde Veblen-Minsky Konjonktür Teorilerini kullanarak, 2008 Finansal Krizi temelinde çıkarımlarda bulunmak amacıyla Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Veblenyen tüketim dinamiklerinin birleştirildiği modelde gelirleri azalan bireylerin mevcut tüketim kalıplarını değiştirmemek için tüketici kredileri taleplerini artırmasının bireysel servetlerine olan etkisinin yanı sıra ekonominin geneline olan etkisinin incelenmesini konu alıyor.

Av. Gönenç Gürkaynak, bir toplumun toplam refah seviyesini ençoklaştırabilmek için hem bir iktisatçının hem de insan hakları uzmanının bakış açılarını dikkate alan, disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna ve bu iki disiplin arasındaki ilişki ve karşılıklı etkileşime, toplumsal refahın nasıl ençoklaştırılabileceğini ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl mümkün kılınabileceğine değiniyor.

Doç. Dr. Altuğ Yalçıntaş ve Büşra Akkaya, “Diplomalı Aylak Sınıf: Gösterişçi Tüketim Süreci Olarak Türk Yükseköğrenim Sistemi İçin Bir Bağıntı” başlıklı makalelerinde iktisat bölümlerine ilişkin olarak ÖSYM tarafından sağlanan verilere odaklanıyorlar ve kuramsal olarak, Thorstein Veblen’in aylak sınıfa ilişkin katkılarını yeniden değerlendirirken Veblen’in Amerikan üniversitelerine ilişkin eleştirisini Türk yükseköğrenim sistemine uygulayorlar.

Alibey Kudar ise döviz kurları artar veya azalırken, Türkiye’deki kimya sektörünün borsada işlem gören firmalarının performansını, “Türkiye’de Kimya Sektörü Kur Artış ve Azalışlarından Ne Derece Etkileniyor?” makalesinde inceliyor.

Dr. Okan Karaca, makalesinde Türkiye’deki bölgesel iktisat yazınına katkıda bulunmak amacıyla, yapılacak çalışmalarda beşeri sermayenin bir göstergesi olarak kullanılmak üzere, iller ve bölgeler düzeyinde, 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim süresine ilişkin bir veri seti oluşturuyor.

1 Alicia Puyana Mutis - Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady 50.00₺
2 Ercan Eren, Volkan Kaymaz - Gelir Eşitsizliği ve Tüketici Kredileri: 2008 Finansal Krizine Thorstein Veblen’in Yaklaşımı 50.00₺
3 Gönenç Gürkaynak - Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması: İnsan Hakları ve İnovasyon Arasındaki İlişki 50.00₺
4 Altuğ Yalçıntaş, Büşra Akkaya - Diplomalı Aylak Sınıf: Gösterişçi Tüketim Süreci Olarak Türk Yükseköğrenim Sistemi 50.00₺
5 Alibey Kudar - Türkiye’de Kimya Sektörü Kur Artış ve Azalışlarından Ne Derece Etkileniyor? 50.00₺
6 Orhan Karaca - Bölgesel İktisat Çalışmaları İçin Yeni Bir Veri Seti: Türkiye’de İllere ve Bölgelere Göre Ortalama Eğitim Süresi, 1970-2017 50.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı

Sayfa Sayısı

163