Dergiler

İktisat ve Toplum Sayı 148

50,00100,00

1 AKP Dönemi Türkiye’sinin Bölüşüm Deseni Üzerine Gözlemler - A. Erinç Yeldan 25.00₺
2 Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye - Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel 25.00₺
3 Yaralı Kentler: Doğuda Deprem Kenti Olmak - Ahmet Yazar 25.00₺
4 Fikret Şenses Anısına - A. Suut Doğruel, Hakan Mıhcı, İzzettin Önder, Erkan Erdil, İlhan Tekeli, Şevket Pamuk, Nur Keyder, Uğur Eser, Fatma Doğruel, Ester Ruben 25.00₺
5 Türkçe (Osmanlıca) Okur için Yazılmış İlk “Alman Tarihçi Okulu” İktisat Makalesi: İktisat Bilimi ve Milli İktisat - Dr. Friedrich Hoffmann 25.00₺
6 Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne Bakış - Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık 25.00₺
7 Türkiye’de Plastik Poşetleri Ücretlendirme Politikası ve Plastik Poşet Kullanımına Etkisi - Devrim Dumludağ, Gülşah Kocakaya 25.00₺
8 Kim Bu Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar? - Ece Korkut 25.00₺
9 Türkiye Ekonomi Modeli’nden Liralaşmaya: Bilsay Kuruç’la Röportaj 25.00₺
10 Röportaj: Prof. Dr. Şebnem Ünal 25.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı

Baskı Tarihi

Şubat, 2023

Sayfa Sayısı

96