Makaleler

Fikret Şenses Anısına – A. Suut Doğruel, Hakan Mıhcı, İzzettin Önder, Erkan Erdil, İlhan Tekeli, Şevket Pamuk, Nur Keyder, Uğur Eser, Fatma Doğruel, Ester Ruben

25,00

Fikret Şenses için:

Türkiye’de akademik camia çok değerli bir üyesini kaybetti. Fikret Şenses’i bir meslektaş olarak tanımış olmaktan büyük onur ve kaybından da tarif edilemez üzüntü duydum. Fikret Hoca mesleğini ciddi ve adanmış bir şekilde yaptı. Ancak, akademik yaşantısı sadece çalışmalarıyla sınırlı değildi. Türkiye yükseköğretiminde aldığı idari görevler de dahil olmak üzere çok farklı alanlarda güzel örnekler yarattı. Bu örnekler kurumsal kültürümüzün gelişmesi için çok önemli katkılardır.

Ek bilgi

SAYI

148

SAYFA ARALIĞI

23-39