Makaleler

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık

25,00

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ekonomi, Finans ve İstihdam Başlığında Yer Alan Tespit ve Öneriler Üzerine Düşünceler 

Altılı masa olarak adlandırılan altı siyasal partinin ya da benimsedikleri adla “Millet İttifakı”nın uzmanlar komitesinin üzerinde çalışarak hazırladığı”‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni” açıklandı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni dokuz bölümden ve her bir bölümün altında yer alan çok sayıda alt bölümden oluşuyor. Bölümler: (1) Hukuk, Adalet ve Yargı, (2) Kamu Yönetimi, (3) Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, (4) Ekonomi, Finans ve istihdam, (5) Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, (6) Sektörel Politikalar, (7) Eğitim ve Öğretim, (8) Sosyal Politikalar, (9) Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları başlıklarını taşıyor.

Ek bilgi

SAYI

148

SAYFA ARALIĞI

54-65