Makaleler

Homo economicus – İktisadi İnsan Tarihine Bir Not – Ercan Eren

25,00

 Homo economicus yaratıcılıktan, özgünlükten, hayal gücünden, sezgiden, buluşçuluktan tamamen yoksundur ve hiçbir duyguyu deneyimlemez. Üzüntü ya da neşe yok, öfke ya da hassasiyet yok, nefret ya da sevgi yok. Empati yoktur. Aydınlanmış düşüncenin bir uydurmasıdır! 

 Giriş 

İktisada giriş ve mikro iktisat ders kitaplarında kurgu, iktisadi insan üzerinedir. Bu insanın gerçekliliği sorgulanmadan, aksiyom olarak alınır ve tutarlı bir model oluşturularak çıkarsamalarda bulunulur. Bu model çoğu zaman neredeyse sadece matematik diliyle ifade edilir. 

İktisadi insan -Homo economicus- kavramının ortaya çıkış tarihi ve insanın diğer karar verme modellerinin ele alınacağı bu çalışmada gerçek insan, insanın bütün karar verme modellerindeki insanın bileşimidir. 

Ek bilgi

SAYI

141

SAYFA ARALIĞI

103-112