Makaleler

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady

50,00

Abstract

For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid-1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and policies to treat it. By focusing in income rather in wealth concentration economic theory obscured the roots of many forms of inequality, let it be income, wage, education, health inequality, and hid the primary distribution of income. By
doing so, economics presents these effects as causes of inequality and acts on the former, thus leaving the latter intact. This paper presents some of the theoretical elements that have shaped the analysis of inequality since mid-XX century and have supported the economic policies to address inequality. It ends with a review of long-term inequality in Latin America.

Keywords: Income Inequality, Wealth, Poverty, Work, Economic Policies, Economics, Latin America
JEL Classification: A, B, C, N, O, P, D

Eşitsizlik, İş, Yoksulluk ve Ekonomi Politikaları: Latin Amerika’nın Uzun Süreli R ahatsızlığını Açıklamak İçin Bir Bağıntı

Özet

Yüzyıllarıca eşitsizlik filozofları, iktisatçıları, politikacıları, devletleri kaygılandırmıştır. 1970’lerin ortalarından bu yana artan eşitsizliğin kanıtı, eşitsizliğin kökenleri, etkileri ve bunu gidermek için uygulanabilecek politikalara dair tartışmaları yeniden başlatmıştır. Servetin toplanması yerine gelire odaklanarak iktisadi teori gelir, ücret, eğitim, sağlık ve temel gelir dağılımı olsun pek çok eşitsizliğin köklerini gizlemiştir. Böyle yaparak iktisat, bu etkileri eşitsizliğin nedenleriymiş gibi gösterdi ve üzerinde çalışarak nedenleri sormayı bıraktı. Bu çalışma yirminci yüzyıldan beri eşitsizliğin analizine şekil veren ve eşitsizliği gidermek için uygulanan politikları destekleyen teorik etkenleri sunmaktadır. Latin Amerika’daki uzun süreli eşitsizliğin bir değerlendirmesi ile bitmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Refah, Yoksulluk, İş, Ekonomi Politikaları, Ekonomi Latin Amerika
JEL Sınıflandırması: A, B, C, N, O, P, D

Ek bilgi

Cilt

2

Sayı

5

Sayfa Aralığı

8-35