Dergiler

Efil Journal (Cilt 1, Sayı 4)

100,00200,00

EfilJournal’ın bu sayısında:

Dr. Katya Perez Guzman ve Latin American School of Social Sciences’tan Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis, “Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?” başlıklı makalelerinde Hollanda Sendromu modelini kullanarak Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru’da, çıkarcılığın ekonomik etkilerini inceliyorlar.

Prof. Dr. Öner Günçavdı ile Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, “Türkiye’de Sanayisizleşme ve Yoksulluk” ile 2002 sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme ve beraberinde ortaya çıkan yapısal dönüşümün yoksulluk üzerineki etkilerini inceliyorlar. Bu bağlamda sanayisizleşmenin boyutlarını tespit etmeye çalışırken, sanayisizleşmenin, yoksulluk bakımından nasıl sonuçlar doğurduğunu, karşılıklı etkileşimin hangi kanalda gerçekleştiğini tartışıyorlar.

Bölgesel farklılıklar Türkiye’de gelir eşitsizliklerinin temel kaynaklarından biridir. Prof. Dr. Suut Doğruel ve Prof. Dr. Fatma Doğruel, “Türkiye’de Bölgeler ve Sektörler Arasında Verimlilik ve Ücret Farklılıkları” makaleleri ile Türkiye’deki bölgesel gelir eşitsizliklerinin temel özellikleri üzerine kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra imalat sektörleri arasındaki bölgesel ücret ve verimlilik farklarına odaklanıyorlar.

Prof. Dr. Cem Başlevent, “Türkiye’deki Gelir Eşitsizliği: GYKA’dan Ne Çıkarım Yapabiliriz?”de, TÜİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ndan alınan mikro verileri kullanarak, Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin boyutlarını belirlemek için sermayelendirme yöntemini uyguluyor. Verilerin kısıtlı olması nedeniyle; arsa zenginliği, altın ve hisse senedi sahipliği esasen hesaplanamazken, finansal ve kira gelir rakamlarıyla, farazi kira getirilerini kullandıran bir analiz ile sınırlı kalındığı da belirtiliyor.

Türkiye’de işgücü piyasası tartışmaları yoğunlukla kişi sayıları üzerinden yürütülmektedir. Kişi sayısı üzerinden giden değerlendirmeler işgücü piyasasında farklı uyum mekanizmalarına işaret eden ve zaman içinde büyük değişim gösteren çalışma saatlerinin yapısı ve seyrini dikkate almadıkları için eksiktir. Doç. Dr. Ozan Bakış, Doç. Dr. Sezgin Polat ve Doç. Dr. Mustafa Ulus “Türkiye’de Çalışılan Saatlerin Dağılımı ve Değişimi” başlıklı makaleleriyle bu eksikliği gidermeye çalışıyorlar.

1 Katya Pérez Guzmán, Alicia Puyana Mutis - Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy? 50.00₺
2 Ayşe Aylin Bayar, Öner Günçavdı - Türkiye’de Sanayisizleşme ve Yoksulluk 50.00₺
3 A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel - Türkiye’de Bölgeler ve Sektörler Arasında Verimlilik ve Ücret Farklılıkları 50.00₺
4 Cem Başlevent - Wealth Inequality in Turkey: What Can We Infer from the SILC? 50.00₺
5 Ozan Bakış, Sezgin Polat, Mustafa Ulus - Türkiye’de Çalışılan Saatlerin Dağılımı ve Değişimi 50.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı