Makaleler

Ücret Hırsızlığı – Alper Duman

25,00

 Ceza miktarının caydırıcı olmaması ve denetlenme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücret hırsızlığının olması değil, olmaması açıklanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Siyasal iktisat köşesinin başlangıç yazısı birincil bölüşüm ilişkilerinin en önemli parametresi olan ücret üzerine olacak. Aslında ücretin ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen kısmı üzerinde duracağız. Bunun karşılığı ücret hırsızlığı (wage theft). İlk bölümde, Türkiye’deki mikro verileri kullanarak (Hanehalkı İşgücü Anketi 2019) bu durumun ne denli yaygın olduğunu ortaya çıkaracağız. İkinci bölümde, literatüre dönerek bu meseleye dair bir modeli tartışacağız. Son bölümde ise ABD ve Türkiye karşılaştırmasına vesile olacak bir örnek üzerinden, Türkiye’deki kurumsal yetersizliğin altını çizip meselenin siyasal iktisat yönünü kısaca tartışacağız. 

Ek bilgi

SAYI

140

SAYFA ARALIĞI

74-77