Makaleler

Türkiye’de Döviz Kuru Ve Enflasyon İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz (2017:3–2003:1) – Yakup Koray Duman, Ayşe Sağdıç

25,00

Ulusal paranın yabancı para karşısında değer kazanması ya da değer kaybetmesi, döviz kurlarını değiştirmektedir. Döviz kurunda meydana gelecek değişimler, ülkeler arasında mal, hizmet ve sermaye akımları yanında, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi değişkenleri de etkilemektedir. Bu değişkenlere ilişkin ekonomi politikası amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için döviz kuru sisteminin seçimi gereklidir. Döviz kurunda meydana gelen değişimlerin enflasyon üzerindeki etkisi döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi yoluyla anlatılmaktadır. Döviz kurunun büyüme üzerindeki etkisi ise; esnek kur sisteminde döviz talebinde meydana gelen artış ile birlikte ulusal paranın değerini yitirmesi ihracatı artırırken ithalatı azaltacak ve böylece ekonomik büyümeyi olumlu etkileyecektir. Ülkedeki enflasyonu düşürmek için hükûmetin sabit kur sistemini uygulaması sonucunda enflasyonun düşürülememesi, ulusal paranın değer kazanmasına neden olacak ve bu da ithalatı artırırken ihracatı azaltacak. Böylece ekonomik büyüme olumsuz etkilenecektir.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 99

Sayfa Aralığı

63 – 73