Makaleler

Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış – Nuran H. Belet

25,00

 100. yılını kutlayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yasaklanması ve önlenmesini öngören 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni ve eşlik eden 206 sayılı Tavsiye Kararı çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesini ele alan ilk ve tek uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyor. 

 Günlük yaşamımızda ve çalışma ortamı içinde var olan önemli tehlikelerin başında şiddet ve insana yakışmayan iş koşulları geliyor. Bu kavramların insanlığın varoluşundan beri artan oranda devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Yaşamsal bir tehdit oluşturan, temel insan hakları suçları arasında gösterilen şiddet ne yazık ki kırılgan, dezavantajlı gruplar üzerinden kendini artan oranlarda göstermektedir. Bu yapının yaşadığımız dünya üzerindeki nihai etkisi insan eliyle yaratılan iklim krizidir. Şiddet ve tacize karşı yürütülen küresel kampanyalar bağlamında özellikle tüm kadınlara; hangi nedenle olursa olsun güvenli, sağlıklı ve saygılı bir yaşam alanı, temel haklarının kullanımı ve şiddet ve tacize uğramadıkları güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için şiddet ve her türlü kötü muamelenin önlenmesi gerekmektedir. 

Ek bilgi

SAYI

137

SAYFA ARALIĞI

73-77