Makaleler

Korkutan Büyüme – Osman Aydoğuş

25,00

Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK’in GSYH büyüme hızına ilişkin ilk tahmini bütün beklentilerin aksine ekonominin çok da yavaşlamadığını gösterdi. Birinci çeyrekte yüzde 11,6 büyümüş olan ekonomimiz ikinci çeyrekte de yüzde 8,8 gibi dünya ikincisi bir hızla büyüdü. Ama doğrusu katıksız bir mutluluk yaşayamadık. Sebebi malum: Yükselen cari açık ve bununla bağlantılı korkular. Gerçekten de, 2011 yılının ilk iki çeyreğinde cari açığın GSYH’ya oranı (çeyrekler itibariyle) ilk defa iki haneli oranlara (sırasıyla % 12 ve % 11,5) çıkarak olağanüstü boyuta ulaştı; üstelik 2010 yılı Kasım ayından başlayarak Merkez Bankası’nın ekonomiyi soğutmaya yönelik alışılmadık önlemleri yürürlülüğe soktuğu bir dönemde.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 11

Sayfa Aralığı

28 – 32