Dergiler

İktisat ve Toplum Sayı 9

60,00100,00

1 Büyüme Hızı İkinci Çeyrekte Yüzde 6.4'Te Kalacak Gibi... - Alaattin Aktaş 25.00₺
2 Yaz Tıraşı-1: Yaz(I) Tatili, Seyahatler Ve Gelişmiş Ülke Halleri - Serdar Sayan 25.00₺
3 Krizin Neresindeyiz? - Erinç Yeldan 25.00₺
4 Yenipara Politikası Başarılı Oldu Mu? - Fatih Özatay 25.00₺
5 Abd ve Ab'de Borç Krizi - Ömer Faruk Çolak 25.00₺
6 2006‐2011 Küresel Ekonomik Krizin Bileşenleri Ve Karmaşıklığı - Aykut Kibritçioğlu 25.00₺
7 Kurumsal Kalite Ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden) Siyasallaşması Mı? - Mehmet Uğur 25.00₺
8 İktisat Ve İdeoloji - Vural Fuat Savaş 25.00₺
9 İstanbul'un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme - A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel 25.00₺
10 Dünyanın Zenginleri Ve Yoksulları - Osman Aydoğuş 25.00₺
11 İllerin Siyasi Eğilimleri Ve Gelir Vergisi Yükü - Sacit Hadi Akdede 25.00₺
12 Makyavel Ne Demek İstemişti? - Kadri Yamaç 25.00₺
13 Kültür Ve Sanatın Politik Ekonomisi - Ömer Faruk Çolak 25.00₺
14 Küreselleşmenin Nimetleri - Küreselleşmenin Nimetleri 25.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı

Baskı Tarihi

Haziran-2011

Sayfa Sayısı

81