Dergiler

İktisat ve Toplum Sayı 15

50,00100,00

1 Reel Olarak Değerli Tl'nin 2012'De Daha Da Değerlenmesi Öngörülüyor - Alaattin Aktaş 25.00₺
2 Kaçakçılığı Önlemek İçin Kaç Akçelik Önlem Lazım? - Serdar Sayan 25.00₺
3 Türkiye'nin Küresel Krize Tepkisi Ve İktisadi Büyüme Sorunu - Hasan Ersel 25.00₺
4 Para Politikasında Yeni Arayışlar - Fatih Özatay 25.00₺
5 Faiz Ve Enflasyon İlişkisi Ve Cari İşlemler Açığına Dair - Erinç Yeldan 25.00₺
6 Kur Artışları Dış Ticaret Açığına Deva Mı? - Osman Aydoğuş 25.00₺
7 Merkezi Sektörler Ve Büyüme - Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer 25.00₺
8 Krize Girmeye Aday Ülke Rusya - Ömer Faruk Çolak 25.00₺
9 Avrupa Birliği'nde Kriz Ve Demokrasi - Değer Eryar 25.00₺
10 İktisadı Yeniden Düşünmek - Mustafa Pirili 25.00₺
11 Türkiye'de Çalışma Sürelerinin Ve Modellerin Esnekleştirilmesine Yönelik Gözlemler - Alpay Hekimler 25.00₺
12 Kültür Politikasının Politik Ekonomisi – I - Sacit Hadi Akdede 25.00₺
13 Felsefede Godot Çeşitlemeleri Ve Felsefecilerin “Godotsal” İşlevleri - Yaman Örs 25.00₺
14 Kültür Sömürüsü - Necdet Adabağ 25.00₺
15 Bir Amerikan Tragedyası: Büyük Finansal Kriz - İnan Mutlu 25.00₺
16 Macaristan'ın Saatli Bombası: Evsizler - Küreselleşmenin Nimetleri 25.00₺
17 Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi 25.00₺
18 Temel Göstergeler - Temel Göstergeler 25.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı

Baskı Tarihi

Aralık-2011

Sayfa Sayısı

105