Dergiler

İktisat ve Toplum Sayı 69

50,00100,00

1 Sosyal Bilimin “İnsansızlaşması”? - Hüseyin Özel 25.00₺
2 Nihilizmin Dönüşü Mü? - Metin Sarfati 25.00₺
3 Apolloncu İktisattan Dionysosçu İktisata Doğru (Mu)? - Çiğdem Boz 25.00₺
4 İktisat Kuramı, İktisat Kurumu Ve İktisadi Davranış Arasındaki Şizofreni - S. Sevinç Orhan 25.00₺
5 Fransa'da El-Khomri İşgücü Yasası Ve Çalışma İlişkileri İçerisinde “Meşru” Şiddet - Burak Gürbüz 25.00₺
6 İktisadın Araştırma Etiği İle İmtihanı - Altuğ Yalçıntaş 25.00₺
7 Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 6 - Özelleştirme Politikaları - Turan Subaşat 25.00₺
8 Dünya Sanayi Coğrafyası Değişirken, Türkiye'nin Hal-İ Pür Melali - Bayram Ali Eşiyok 25.00₺
9 Yeni Ve Özel Bir Kitap Hakkında Cangül Örnek - Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı - Ergun Türkcan 25.00₺
10 Gülten Hocadan Neoliberalizmin 35 Yıllık Macerası - Osman S. Arolat 25.00₺
11 Lucia Di Lammermoor - Levent Özübek 25.00₺

Ek bilgi

Tür

Dijital, Basılı

Baskı Tarihi

Temmuz-2016

Sayfa Sayısı

65