Makaleler

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Vizyon Çalıştayı Sonuç Bildirgesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Vizyon Çalıştayı

25,00

Yüzyılı aşkın mazisi boyunca kamuya ve işletmelere üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesinde başat rol oynayan İktisadî ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin ismi son yıllarda üniversite mezunu işsizlikle anılır hâle gelmiştir. Öyle ki, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri (İİBF) mezunlarının iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklar, sosyal medya platformlarında en sık gündeme getirilen ve ivedilikle çözüm beklenen konuların başında yer almaktadır. Mamafih kamuoyundaki ifadeyle İİBF Sorununun bugün geldiği nokta yalnızca bu fakülte mezunlarının problemi olmaktan öteye geçmiş ve bir kurum olarak doğrudan İİBF’leri de ilgilendiren bir hususiyete bürünmüştür. 2016 yılına kadar neredeyse yüzde yüze yakın bir doluluk oranıyla faaliyet gösteren İİBF programlarına olan öğrenci teveccühü dramatik bir şekilde azalmıştır. Örneğin 2016’da, İİBF’nin sacayaklarından iktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümlerinin yüzde 99’un üzerindeki doluluk oranları, 2018’e gelindiğinde sırasıyla; yüzde 56’ya, yüzde 63’e ve yüzde 69’a gerilemiştir. Tabiri câizse İİBF’ler bir beka sorunuyla karşı karşıyadır. Henüz İİBF’lilerin Sorunu çözüme kavuşamamışken, yakın zamanda İİBF’lerin Sorunu patlak vermiş ve İİBF konusu daha girift bir vaziyet almıştır.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 109

Sayfa Aralığı

111 – 115