Makaleler

Gümrük Birliği Anlaşması’nın Dış Ticaret(Cari İşlemler Açığı) Üzerindeki Etkisi: İthalatta Asyalaşma – B. Ali Eşiyok

25,00

1 990’lı yıllara göre 2000’li yıllarda giderek artan dış ticaret ve cari açıkların arkasında 2000’li yıllarda değerlenen TL ile birlikte, dahilde işleme rejimi ve bu çalışmanın nesnesini oluşturan Gümrük Birliği anlaşması yatmaktadır. Türkiye Gümrük anlaşması gereği, AB dışındaki üçüncü ülkelere AB’nin ortak gümrük tarifesi yükümlülüğünü kabul etmiş, bu yükümlülükten muaf olan ülkeler ise Türkiye’ye karşı rekabet güçlerini yükselterek Türkiye’nin dış ticaret açıkları üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin 2000’li yıllarda giderek şiddetlenen dış ticaret açıkları AB ile yapılan ticaretten değil, AB dışındaki üçüncü ülkelerden, bu çalışmada da ampirik olarak çözümlendiği üzere Asya ülkelerinden kaynaklanmaktadır

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 35

Sayfa Aralığı

45 – 59