Makaleler

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Basını – Osman S. Arolat

25,00

Ben, öncelikle dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin özellikle ekonomi gazeteciliğinin kısa bir tarihçesine değinip Cumhuriyet döneminde ekonomi basınının gelişmesini ele alıp irdeleyeceğim.

Haberi, gazeteyi ilk duvar resminden başlatanlar vardır. Çünkü o duvar resimlerinde de esas olarak haberin değişmez 5N1K kuralı söz konusudur.

Ama ağırlıklı olan eğilim, 14. yüzyılda Uzak Doğu’dan Akdeniz limanlarına gelen malların elle tutulan listeleriyle ekonomi basınının başladığı düşüncesindedir.

15. yüzyılda büyük keşiflerin ardından Kuzey ve Güney Amerika’dan, Lizbon, Londra ve Anvers limanlarına gelen altın, tütün, kereste, hayvansal ve bitkisel yağların liman hinterlandına duyurulması için el pedallarında newslater’larla başlanır.

Ek bilgi

SAYI

147

SAYFA ARALIĞI

94-97