Makaleler

Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları – Erkan Erdil

25,00

 Akıllı uzmanlaşma, uluslarüstü ve ulusal aktörlerin çok katmanlı koordinasyonunu gerektirmektedir. Ancak bu koordinasyonun yine istisnai durumlar hariç gerçekleşmediği görülmektedir. 

 Son yıllarda bölgesel inovasyon sistemleri literatüründe yeni gelişmeler görülmektedir. Araştırmacılar daha dinamik bir bölgesel inovasyon sistemi perspektifi oluşturmaya çalışmaktadır. Odak daha çok yeni bölgesel patika gelişimini yönlendiren koşullara ve faktörlere ve bölgesel inovasyon sistemlerinin dönüşümüne yönelmiştir. Kavramsal analizler, bölgesel inovasyon sistemlerinin bölgesel ekonomik değişim ve yeni büyüme yollarının doğasını ve yönünü nasıl etkilediğini araştırmaya başlamıştır. Bu çalışmalar, bölgesel inovasyon sistemi yaklaşımını patika bağımlılığı üzerine olan evrimci teorilerle bağlamakta ve bölgesel inovasyon sistemlerinin ekonomik çeşitliliği nasıl teşvik ettiğini veya engellediğini ortaya koymaktadır. Böylece aşırı mikro odaklı ve firma odaklı evrimsel ekonomik coğrafya modellerinin ötesine geçerek, bölgesel endüstriyel patika gelişimi hakkında daha geniş, daha kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Aslında, böylesi bir yönelimin temel nedenlerinden biri, 2008 Finansal Krizi ve ortaya çıkan reel ekonomik krizin daha da ileri giderek, düzensiz gelişimin ve bölgeler arası farklılıkların kalıcı örüntüsünü güçlendirmiş olmasıdır. 

Ek bilgi

SAYI

143

SAYFA ARALIĞI

47-51