Makaleler

Bir Röportaj: Enflasyonda Yaşanan Artıştan Refaha – Korkut Boratav

25,00

 Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav’la enflasyon üzerine spesifik bir röportaj gerçekleştirdi. 

Büşra Akkaya: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2001 yılından bu yana kullandığı para politikası çıpası enflasyondur. Bu çıpa, ekonomik faaliyetlerin düzenlilik içinde sürüp gitmesi ve uzun dönemde dengeye varabilmesi için alınan kararlarda etkilidir ve etrafında şekillenecek olan süreç ekonomik faaliyetlerin ve fiyatlar genel seviyesinin nasıl bir görünüme kavuşacağını resmeder. 2011 yılından itibaren her yıl hedeflenen enflasyonun gerçekleşmemesi, beraberinde Türkiye ekonomisinde sorunları getirmiştir. Bu sorunlarla birlikte gözlemlenen toplumsal huzursuzluk dikkat çekmektedir. 

Röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Merkez Bankası’nın amacı olan fiyat istikrarından başlayalım. Fiyatlar genel seviyesinde yaşanan sürekli artış refah göstergesi olarak ele alınabilir mi? 

Korkut Boratav: Bir tespit yaparak başlayayım. Enflasyon tek başına bir refah göstergesi değildir. Temel refah göstergeleri büyüme, yani gelir düzeyinin artması ve bölüşüm, yani gelirin paylaşımıdır. Bunlara, dış bağımsızlık da eklenebilir; bu kavram değer yargılarıyla iç-içe girmiştir; Türkiye için de önem taşır. Ülkelerin tarihsel deneyimlerinden beslenen milliyetçi boyutlar içerebilir. 

Ek bilgi

SAYI

132

SAYFA ARALIĞI

104- 109