Makaleler

Yolu Aç Anlar Ne Anlatı Yor? – Kenan Mortan

25,00

Yıllar öncesiydi, baktım çalışma 1991’de yapılmış. ‘Uy – garlığı Yoğuranlar’ adıyla çıkmış. (K. Mortan, Uygar – lığı Yoğuranlar, Biar Yayını 14, Ankara 1991). Burada, Türkiye’nin 4 sektöründen 4 öncü girişimcisini-Feyzi Akkaya/taahhüt, Vasfi Diren/gıda, Sani Konukoğlu/tekstil ve Raşit Özsaruhan/demir-çelik ele almıştım. Çalışmada, farklılaşmanın ve üretim iklimini dokuyanların sırrı ortaya çıkmıştı. Rahmetli Ülge – ner hocanın deyimiyle ‘İstihsal faktörlerinde alışılmış ve yer etmiş kobiezonları yeni bir terkip gayretiyle alt üst eden ve bu suretle eskisinden ayrı bir muvazene tesisine ön ayak olan müteşebbis, Schumpeter’in izahlarıyla iktisadi analizin birdenbire ön planına geçmiş bulunuyor’. (S. Ülgener, J. A. Schumpeter, İFM, İstanbul 1951, Cilt 12, sayı 3-4, s. 7).

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 24

Sayfa Aralığı

75 – 81