Makaleler

Yoksullaştıran Dış Ticaret – Osman Aydoğuş

25,00

 Dış ticaret hadlerinin gerilemesi ülkenin göreli olarak yoksullaşması anlamına da gelir. 

 Göreli fiyatlar deyince mutlak fiyatların birbirine oranını anlıyoruz. Tahvil ve mevduatın reel getirileri, reel ücret ve maaş, reel kira en sık karşılaştığımız göreli fiyatlar arasında yer alır. Politika faizindeki indirimler sonrasında bu göreli fiyatlarda olumsuz gelişmeler ortaya çıktı. Bu gelişmeler bazı kesimlerin göreli olarak yoksullaşmasına yol açtı. Örneğin, reel mevduat faizleri ve reel kredi faizleri negatife dönüştüğünden, tasarruf sahiplerinden borçlulara gelir transferi oldu. Genel fiyat düzeyi yükselirken sözleşme süresi boyunca sabit kalan kiralar nedeniyle reel kiralar geriledi ve kiraya verenler yoksullaştı. Benzer şekilde, reel ücret ve maaşlardaki gerileme nedeniyle emekçiler reel gelir kaybına uğradılar ve yoksullaştılar. Yurt içi ve yurt dışı fiyat düzeyleri ve nominal kurlar arasındaki ilişkiyi ifade eden reel efektif döviz kurundaki gerileme ise TL’nin reel olarak değer kaybetmesine yol açtı. Örnekleri arttırmak mümkün ama burada duralım. 

Ek bilgi

SAYI

139

SAYFA ARALIĞI

58-61