Makaleler

Yeni Bir Sermaye Formu Olarak “Doğa Sermayesi”Nin Ekolojik Açıdan Ve Birikim Süreci Açısından Taşıdığı Anlam – Ferda Uzunyayla

25,00

1 960’lı yıllar, çevreci hareketlerin geliştiği, bu hareketler etrafında ekolojik duyarlılığın arttığı ve ekolojik sorunlara ilişkin tartışmaların giderek yoğunlaştığı yıllardır. Ekolojik tartışmalar, yalnızca çevreci hareketlerin ya da ekolojistlerin kendi içinde sürdürdüğü tartışmalar olmaktan ziyade, özellikle ekolojistler ve iktisatçıların ortaklaşa yürüttüğü tartışma ve çalışmalarla da sürdürülmüştür. Bu gelişmeler ekseninde yeni iktisadi yaklaşımlar; 1960’larda “Çevre İktisadı”, 1980’lerde “Ekolojik İktisat” ortaya çıkmış, ortaya çıkan bu yeni yaklaşımlar ekolojik sorunları yeni kavramlar ekseninde tartışmaya başlamıştır. Bu kavramlardan biri de “doğa sermayesi” kavramıdır. Ortaya çıkışı 1980’ler olan doğa sermayesi kavramının popüler hale gelişi 1990’lar da olmuştur. Bu çalışmada sırasıyla doğa sermayesi kavramının ne anlama geldiği ve neden bu kavrama ihtiyaç duyulduğu; kavramın ekolojik açıdan taşıdığı anlam; ve son olarak kapitalist birikim süreci açısından taşıdığı anlam incelenecektir.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 48

Sayfa Aralığı

69 – 79