Makaleler

Yeni Bir Ekonomik Buhranın İçindeyiz – Korkut Boratav

25,00

Değerli gençler, okurlar; yayımlanma yıldönümünü kutladığımız İktisat ve Toplum’un yöneticileri, Ömer Faruk Çolak ve Fethiye Çolak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu oturum için fevkalade geniş bir tema önerilmiş. Benim çözümüm, Aydoğuş ve diğer meslektaşlarımla birlikte ev sahibi konumuna geçmek ve “Misafir umduğunu değil bulduğunu yer” özdeyişine sığınmak olacak. Ben de bu “ikramı”, bugünkü krizin kökenlerine göz atarak sunmayı deneyeceğim. Ekonomi yönetiminde yer alanları saymazsak, iktisatçılar Türkiye’nin 2018’de döviz kriziyle başlayan ve reel ekonomide bunalıma dönüşen bir süreçten geçtiğine dair görüş birliği içindedir. Ben doğrudan doğruya bu krizin bir çözümlemesine kalkışmayacağım. Bunun yerine, bugünkü kırılgan ortama nasıl gelindiğini sorgulamaya çalışacağım. Bunu, 20. yüzyılın başına, daha somut olarak 2002’ye göz atarak başlatacağım. O tarihi, dünya ekonomisinin çevresini veya bugünkü terminolojiyle yükselen piyasa ekonomilerini sarsan zincirleme bir kriz dalgasının bitimi olduğu için önemli buluyorum.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 101

Sayfa Aralığı

65 – 71