Makaleler

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli

50,00

Öz

Bu yazı temelde siyasal felsefe alanından Hannah Arendt ve Jürgen Habermas ile şehir planlama kökenli felsefeci Richard Sennett’in geliştirdikleri kamu konusunda çöküş, geriye çekiliş söylemine razı olunamayacağı, sessiz kalınamayacağına dikkati çekmeye çalışıyor. Günümüz dünyasında, gerek demokrasi açığı yaratmayan bir yönetişimi gerek insanlara, sadece tüketimin sağlandığı “hedonic” doyuma razı olmayan, aynı zamanda birlikte yaşamda başarılanların sağladığı “eudaimonic” doyumu getiren bir yaşam kalitesini gerçekleştirebilmek için kamu alanı kavramının içeriğinin yeniden canlandırılması gereği üzerinde duruyor. Bu yazı, okuyucuları kamu alanlarının ve çeşitlenmiş kullanışlarının yaşamımıza katabilecekleri konusunda yenilikçiliğe açık tartışmaları canlandırmaya davet ediyor.

Anahtar Sözcükler: Demokrasi Açığı, Yaşam Kalitesi, Hedonic Doyum, Eudaimonic Doyum, Özel Alan, Kamu, Kamusal Alan, Komünite, Aktif Yurttaş.

Jel Kodları: H41, J18, D71.

What Types of Social Repercussions are Created by the Differenciation of Private and Public Spaces in the Daily Life and Perpetual Redefinition of Their Relative Positions and Relations

Abstract

Basicaly this article is trying to attract attention that it is not possible to stay silent about the discourses of collapse and retreat of public space produced by Hannah Arendt and Jürgen Habermass from the field of political philosophy and Richard Sennett also a philosopher which comes from the field of urban planning. In the todays World, emphasizing on the necessity of enrichment of the public space concept for the realization of either a governance that doesn’t create democracy gap or quality of life that not to accede to only “hedonic satisfaction” of consumption but at the same time considers “eudaimonic satisfaction” of achievements of cohabitations. Experienced developments in digital technology and media are expanding the possibilities of this return. They facilitate making a reclaim to public space concept. This article is inviting the reader to activate discussions on the contribution of public space and its diversifed uses to our life.

Key Words Democracy Gap, Quality of Life, Hedonic Satisfaction, Eudaimonic Satisfaction, Pub- lic, Public Space, Private Space, Community, Active Citizen.

Jel Codes: H41, J18, D71.

Ek bilgi

Cilt

6

Sayı

1

Sayfa Aralığı

10-26