Makaleler

Uluslararası Yeni İş Bölümünde Meta Zincirlerinin Kazananları Ve Kaybedenleri – Uğur Eser

25,00

1970’lerin sonundan bugüne geçen süre içerisinde dünya ekonomisinin coğrafi/mekânsal haritası çok değişti. ABD’nin, küresel kapitalizmi yönetme kapasitesi zayıfladı, dünyada yeni birikim alanları ve güç merkezleri ortaya çıktı. Çin’in öncülüğünde Asya kapitalizminin yükselişi, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik güç kayması, G20 ülkelerinin ve bu ülkelerin içinden çıkan BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) dünyanın üretim üssü haline gelmeleri kapitalizmin mekânsal haritasını köklü biçimde değiştirdi. Üretim süreçlerinde ve dış ticaretin yapısındaki değişimle birlikte, kapitalist dünya sisteminde uluslararası iş bölümünün değişmesi, gelişmekte olan ülkelerin/bölgelerin konumlarını çarpıcı biçimde farklılaştırdı, dünya coğrafyasında gelirin ve kaynakların coğrafi olarak eşitsiz dağıldığı, kutuplaşmanın arttığı yeni yoğunlaşma alanları ortaya çıkardı

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 103

Sayfa Aralığı

43 – 59