Makaleler

Ukrayna’nın Brest-Litovsk’ta Doğuşu ve Erken Ölümü – Ergun Türkcan

25,00

 Tarihte bu kapsamda, bu kadar kısa ömürlü olup, öldükten sonra da etkileri veya bazı temel maddeleriyle kalıcı olmuş başka bir anlaşma bulmak, kendi tarih bilgim çerçevesinde, pek kolay değildir. 

 Giriş 

Eski bir yazımda Brest-Litovsk Antlaşması’nın (3 Mart 1918) Türkiye ve Avrupa için büyük önemine değinmiştim.1 Ukrayna- Rusya Savaşı 24 Şubat 2022’de patlak verince, Ukrayna dahil on kadar ülkenin doğuşuna ve eski Rusya’nın parçalanmasına yol açan bu Antlaşma’nın diğer boyutları üzerinde bir kez daha durmak gerektiğini düşündüm. Her nasılsa, bu kadar önemli bir Antlaşma, hem Türkiye hem de Avrupa tarih yazınında yeteri kadar ilgi görmemiş ve üzerinde fazla durulmamıştır. Oysa, İkinci Dünya Savaşı öncesi tarih yazınında, Antlaşma’yla daha çok ilgilenilmiş, hem Sovyetler Birliği’nin hem de Nazi Almanyası’nın doğuşundaki rolü üzerinde durulmuş, geleceğe de atıflar yapılmıştır. 

Ek bilgi

SAYI

139

SAYFA ARALIĞI

4-21