Makaleler

Türkiye Ekonomisinde Kâr Oranlarının Seyri ve Etkilediğini Düşündüğümüz Konular – A. Erinç Yeldan

25,00

Türkiye ekonomisinin sermaye-yoğun, düşük üretkenlik kazanımlı teknoloji patikası, sadece gelir dağılımını olumsuz etkilemekle kalmıyor, çevre kirliliğinin söz konusu olduğu kahverengi bir büyüme deseni anlamına da geliyor.

Bu yazımızın konusu kâr ve Türkiye ekonomisinde uzun dönemde kâr oranlarının seyri. Ancak, sadece kâr oranı hesaplarıyla yetinmeyeceğiz ve bu çok önemli değişkenin, ulusal ekonomide etkilerini yansıttığını düşündüğümüz bir dizi diğer değişkenle olan bağlantılarını da ele alacağız. Bu uzantılar arasında sermaye, sermaye/emek oranı, üretkenlik ve de güncel sorun, CO2 emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğine dek yol alacağız.

Ek bilgi

SAYI

136

SAYFA ARALIĞI

62-68