Makaleler

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

25,00

 Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip çözmeye başlaması gerekiyor.

 Enflasyon; fiyatların genel olarak ve sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olması olarak tanımlanıyor. Enflasyonun başlıca iki türü var: Maliyet (arz) enflasyonu, talep enflasyonu. Maliyet enflasyonu; üretimde kullanılan emek gibi üretim faktörlerinin bedellerinin, doğal gaz, elektrik gibi üretim girdilerinin fiyatlarının ya da kullanılan finansman kaynaklarının faiz gibi maliyetlerinin artmasıyla oluşur. Artan maliyetler ister istemez fiyatlara yansır ve eğer bu artışlar devamlılık gösterirse enflasyona yol açar. Talep enflasyonu; mal ve hizmetlere karşı talebin mal ve hizmet arzından fazla olması halinde ortaya çıkar. “Bir yerde mal az, para çoksa orada enflasyon olur” şeklindeki tanımlama talep enflasyonunu belki de en iyi açıklayan ifadedir. Para bolluğu talebi yükseltirken, kısa vadede arzın yetersiz kalması sonucunda fiyatlar yükselmeye başlar ve enflasyon doğar. 

Ek bilgi

SAYI

133

SAYFA ARALIĞI

4-6