İndirim!
İktisat

Stratejik Küresel Pazarlama 2.Baskı

487,50

ÖN OKUMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Küreselleşme, 20 yüzyılın sonlarından başlayarak yeni yüzyılın başından itibaren de süregelen bir değişim hareketidir. Bu değişim, her alanda işletmelerin faaliyetlerini doğrudan bir şekilde etkilediği gibi tüm pazarı da etkilemektedir. Artık işletmelerin rakipleri sadece faaliyet gösterdikleri kendi pazarlarından gelmemekte, dünyanın her yerinden olabilmektedir. Bu bağlamda, küreselleşmenin sınırları ortadan kaldırması bir yana iş dünyasında işletmeler arasındaki sınırları da ortadan kaldırmış ve rekabetin boyutunu genişletmiştir.

Ticaretteki müthiş büyüme tüm dünyayı sararak binlerce yeni ürün ve hizmetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum pazarlarda da köklü ve kalıcı dönüşümler ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, günümüzde pazar denilince yalnızca yerel değil, küresel ve sanal ölçekte, her türlü imajın, markanın, tasarımın, deneyimin ve olayların alınıp satıldığı bir yer olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü işletmeler pek çok farklı kültürden, çevreden, ülkeden ve tüketiciden etkilenmektedir. Pazarlarda başarılı olmak ve rekabette rakiplerin önünde olmak isteyen şirketler kendilerini buna hazır hale getiren stratejiler oluşturmaya başlamışlardır. Dolayısıyla da dünyayı hedef pazar olarak gören birçok şirket, yeni doğan bu fırsatları daha iyi değerlendirme şansına sahiptir.

Bu bağlamda, ülkemizde birçok farklı üniversite de görev yapan öğretim üyeleri tarafından yazılan kitabımızın 2. baskısını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitap, küresel pazarlama stratejileri hakkında bilgiler vererek iş dünyası, uygulamacılar, araştırmacılar ve bu konu ile ilgilenen her kesimin beklentileri karşılanmaya çalışılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışmada kitaba destek veren yazarlar aşağıda belİrtilmiştir

KISIM I. KÜRESEL PAZARLAMA KAVRAMI

Bölüm 1: Küresel Pazarlama Stratejisinin Gelişimi ve Genel İlkeler
(Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı – Mersin Üniversitesi)
Bölüm 2: Küresel Ekonominin Genel Özellikleri
(Doç. Dr. Harun Öztürkler – Kırıkkale Üniversitesi – Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş – Aksaray Üniversitesi)
Bölüm 3: Küresel Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler
(Prof. Dr. Kenan Aydın – Yıldız Teknik Üniversitesi)
Bölüm 4: Küresel Sosyo-Kültürel Çevre
(Doç. Dr. Sinan Nardalı; Prof. Dr. Canan Ay – Celal Bayar Üniversitesi)
Bölüm 5: Küresel Pazarlama Etiği
(Doç. Dr. Berrin Onaran- Dokuz Eylül Üniversitesi)
KISIM II: KÜRESEL PAZARLARDA REKABET
Bölüm 6: Küresel Pazarlarda Rekabet Avantajları ve Stratejileri
(Prof. Dr. Mehmet Emin İnal – Akdeniz Üniversitesi)
Bölüm 7: Küresel Pazar Seçme Kararları ve Giriş Stratejileri (Doç. Dr. Mehmet Marangoz – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Bölüm 8: Küresel Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Planlaması (Prof. Dr. Sezer Korkmaz – Gazi Üniversitesi)

KISIM III: KÜRESEL İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Bölüm 9: Küresel Markalama Stratejileri
(Doç. Dr. Melike Demirbağ Kaplan; Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu – İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Bölüm 10: Küresel Ve Çok Kültürlü Pazarlarda Marka Konumlandırma
(Yrd. Doç. Dr. Alparslan Özmen – Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Bölüm 11: Küresel Reklamcılık Stratejileri
(Prof. Dr. Funda Savaş Gün – Doğuş Üniversitesi)
Bölüm 12: Küresel Firmalarda Kurum Kültürü ve Halkla İlişkiler
(Doç. Dr. Emel Karayel Bilbil – Marmara Üniversitesi)
Bölüm 13: Küresel Satış Yönetimi Stratejileri
(Yrd. Doç. Dr. Seha Aksu; Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto – Okan Üniversitesi)
Bölüm 14: Küresel Tüketicilerle İletişim ve Satın Alma Davranışı
(Prof. Dr. Gül Bayraktaroğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi)

KISIM IV: KÜRESELLEŞME VE PAZARLAMA KARARLARI

Bölüm 15: Küresel Pazarlar İçin Ürün Geliştirme ve Yenilik
(Prof. Dr. Murat Erdal – İstanbul Üniversitesi)
Bölüm 16: Küresel Pazarlarda Fiyatlama Süreci
(Prof. Dr. Tamer Arpacı – Atılım Üniversitesi)
Bölüm 17: Küresel Pazarlarda Dağıtım Stratejileri ve Küresel Lojistik
(Yrd. Doç. Dr. Ender Gürgen; Prof. Dr. Ayşe Şahin – Mersin Üniversitesi)
Bölüm 18: Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zincirinde Örgütsel İlişkiler
(Prof. Dr. M. Necdet Timur – Anadolu Üniversitesi)

KISIM V: KÜRESEL PAZARLAMANIN GELECEĞİ

Bölüm 19: Küresel Pazarlamanın Geleceği ve Yeni Yükselen Pazarlar
(Prof. Dr. Mustafa Tanyeri – Dokuz Eylül Üniversitesi)

Ek bilgi

Yazar

Necdet Timur (Editör),Alparslan Özmen (Editör)

ISBN

978-605-4579-54-9

Ebat

16×24 cm

Sayfa Sayısı

688

Baskı Sayısı

2

Baskı Yılı

2013