Makaleler

Sera Gazları, Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel İklim Değişikliği – Murat Türkeş

25,00

 Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin uzun dalga boylu ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak, onu daha fazla ısıtma eğilimindeki bir pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasın sağlar. Yerküre/atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine yapılan pozitif katkı, kuvvetlenen sera etkisi olarak adlandırılır.

 Giriş 

Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı birikimlerinde sanayi devriminden beri gözlenen artış sürmektedir. En genel anlamıyla doğal ve insan kaynaklı (antropojen) iklim değişikliğinin nedenlerini anlayabilmek için, diğer etmenlerin yanı sıra, Yerküre-atmosfer sisteminin ısınması ve yaşanacak bir sıcaklığa ulaşması için gerekli olan ışınımsal olarak etkin ve atmosferdeki birikimleri (konsantrasyon) değişken sera gazları ve sera etkisinin çalışma ilke ve düzeneklerinin bilinmesi gerekir. Bu temel bilgi, sanayi devrimi sonrasında, özellikle de 20. Yüzyılın son çeyreğinden günümüze değin küresel iklim sisteminin değişmesine yol açan insan etkisini, insan kaynaklı iklim değişikliğini ve insan kaynaklı iklim değişikliğiyle savaşım ve etkilerinin azaltılması açısından da yaşamsaldır. Bu makale, klimatoloji ve meteorolojinin geniş kapsamlı ele alındığı iki ders kitabının (Türkeş, 2010, 2017) ilgili bölümleri doğrudan kullanılarak ve konunun asıl olarak insan kaynaklı yönü dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ek bilgi

SAYI

129

SAYFA ARALIĞI

4-17