Makaleler

Pısa Sonuçları Açısından Türkiye İçin Bir Değerlendirme – Çağla Bucak

25,00

Ülkeler özellikle günümüz koşulları içerisinde rekabet güçlerini, ekonomik büyümelerini ve kalkınmalarını artırma konusunda bir yarış içerisindedir. Bu bağlamda, sözü edilen gelişmelerin sağlanması için eğitim oldukça kilit bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda ekonomik büyüme ve kalkınmaya bu derece fayda sağlayan eğitimin durumuna PISA araştırmasının sonuçları bağlamında bakmak, ülkelere, ülke içinde ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapma imkânı vermektedir ve kendi öğrencilerine etkili şekilde eğitim verip veremediklerini göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına bakarak hükümetler daha etkili eğitim politikaları izleyebilmektedirler.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 114

Sayfa Aralığı

92 – 96