Makaleler

Metin Sarfati Anısına

25,00

Metin Moşe Sarfati

Metin Sarfati, öncelikle bir iktisadi düşünce tarihçisiydi. 2007’de kurulan İktisadi Düşünce Girişimi’nin kurucuları arasında yer alan Metin Hoca, düzenlenen hemen hemen bütün çalıştaylara sunum yaparak katıldı; girişimin yayınladığı kitapların hepsine de yazılarıyla katkı yaptı. Hoca’nın ilgi alanı daha çok, 18. ve 19. yüzyıllarda politik iktisadın ortaya çıkışı ve gelişmesi ve yerini neoklasik iktisada bırakması süreciydi. Ancak Sarfati’nin çalışmalarına bütün olarak baktığımızda, bu süreci ele alırken yalnızca iktisadi metinlere değil, aynı zamanda da felsefi ve edebi metinlere yaslandığını, iktisadın doğuşu ve gelişmesini, dönemin felsefi ve estetik artalanına dayanarak analiz ettiğini görüyoruz. Böylesine geniş soluklu bir yaklaşım, Metin Sarfati’nin iktisadi düşünce tarihine yaptığı katkıların boyutunu görmemizi sağlıyor. 

Ek bilgi

SAYI

142

SAYFA ARALIĞI

15-30