Makaleler

Mega Projelerdeki Olası Riskler: Türkiye Örneği – Uğur Emek

25,00

Ön hazırlıklar gerektiği biçimde yerine getirildiğinde, rekabetçi bir ihale tesis edildiğinde ve sözleşmeler kapsamlı biçimde yazılıp etkili biçimde denetlendiğinde KÖİ yöntemlerinden etkinlik sağlamak mümkündür.

Kavramsal çerçeve

Türkiye’nin de üyesi olduğu G-20’nin bir girişimi olan Küresel Altyapı Merkezi (Global Infrastructure Hub) ve ekonomik tahmin ve modelleme hizmeti veren Oxford Economics çeşitli ülkelerin altyapı yatırımı ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yaptı. Çalışmada, 5 bölgede 56 ülkenin 7 sektördeki 2016-2040 yılları arasındaki yatırım ihtiyacı tahmin ediliyor. İlk önce, ülkelerin geçmiş yatırımları ile iktisadi büyüme ve nüfus artış hızlarına göre mevcut yatırım eğilimleri tahmin edilmektedir. Daha sonra her ülkenin, kendi akranları arasında en iyi performans gösteren ülkelerin seviyesine göre yatırım ihtiyacı hesaplanmaktadır. Bu ihtiyacın hesabında mevcut altyapı yatırımlarındaki kalite farkı da gözetilmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dikkate alınmaktadır.

Ek bilgi

SAYI

136

SAYFA ARALIĞI

13-17