Makaleler

Küreselleşmenin Nimetleri – Küreselleşmenin Nimetleri

25,00

Almanya’daki bazı beldeler kendi enerjisini üretip dışardan elektrik alma mecburiyetinden kurtuluyor. Brandenburg’daki küçük bir köy enerji şirketlerinden tamamen bağımsız olmayı da başarabilmiş. Sera gazları ve nükleer tehlike alternatif enerji arayışını hızlandırdı. Almanya’nın 2050 yılına kadar elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerjilerden karşılayabileceği belirtiliyor. Çevre dostu enerji üretmek prensip olarak oldukça basit. Rüzgâr türbinlerine artık herkes alıştı. Zirai atıklardan elde edilen biyo enerji de çevreye zarar vermeden elektrik üretmenin bir yolu. Almanya’daki birçok beldede, ek elektriğe ihtiyaç duyulmayacak miktarda yenilenebilir enerji üretilebiliyor. Bazı belediyeler dev enerji şirketleri ile onların elektrik şebekesinden tamamen bağımsız olmanın yollarını deniyor.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 6

Sayfa Aralığı

98 – 102