Makaleler

Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses

25,00

 Üç ciltlik bu eser, ancak sosyal bilimleri bir bütün olarak alabilme donanımına ve yetkinliğine sahip Tekeli ve İlkin gibi bilim insanlarının bir ürünü olarak ortaya çıkabilirdi.

 Türkiye’nin 1940’lı yıllardaki toplumsal ve iktisadi gelişmesinin, diğer on yıllara kıyasla, sosyal bilimcilerin ilgisini yeterince çekmediği söylenebilir. Bu ilgi eksikliği bir ölçüde bu on yılın yarıdan fazlasının dünyayı kasıp kavuran bir dünya savaşıyla geçmiş olması ve bu savaşla ilgili bilgilerin yetersizliğiyle açıklanabilir. Belgesel İktisat Tarihi alanına ve daha geniş anlamda sosyal bilimler alanına son derece değerli katkılarda bulunan ve derin izler bırakan İlhan Tekeli- Selim İlkin bilimsel ortaklığı, İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si ana başlığını taşıyan toplam 1.652 sayfayı içeren üç ciltlik son eserleriyle bu eksikliğin giderilmesine çok büyük bir katkıda bulunmuşlardır. Yayımlandığı tarihten bu yana epeyce bir süre geçmiş olmasına karşın, “dev eser” tanımlamasını fazlasıyla hak eden bu çalışma ne yazık ki sosyal bilim dünyamızda gerekli ilgiyi bulamamıştır. 

Ek bilgi

SAYI

126

SAYFA ARALIĞI

111-119