Makaleler

Katip McCloskey ve Şürekası – Erdem Seçilmiş

25,00

Giriş

Yazında söylemsel iktisadın öncü ismi olarak anılan Deirdre N. McCloskey pek çok bilim insanı tarafından postmodern bir Don Quijote olarak betimlenir. McCloskey’in şahsında cisimleşen retorik odaklı yaklaşımın yerleşik okula yön veren modern kanonu törpüleyeceği ve böylece iktisat metodolojisini/repertuvarını güncelleyeceği varsayılır. Bu makalenin temel savı, anılan söylemsel yaklaşımın ve onunla ilişikli kimi yönelimlerin kendilerinden beklenilen ölçüde tenkidi olmadıklarını; hatta yer yer ortodoks iktisatla uyarlık gösterdiklerini işaret etmektir.

Ek bilgi

SAYI

İktisat ve Toplum Dergisi 122

SAYFA ARALIĞI

63 – 69