Makaleler

İş Gücü Piyasasında Kadının Yeri – Ayşe Aylin Bayar

25,00

Yeni düzenin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri lehine bir işleyişi temin edebilecek şekilde aktif kamu müdahalelerini içermesi gerekmektedir.

Yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadele hiçbir zaman Türk siyasetinin önceliği olmamış; öncelik, yüksek büyüme oranlarına erişim, altyapı inşası, enflasyon ve kur istikrarı olmuştur. Öte yandan ülkemizin %50’sini oluşturan kadınların maruz kaldıkları eşitsizliklerle mücadele de sistematik olarak ihmal edilmiştir. Ekonomik büyümenin yakalanmasını arzu eden politika uygulayıcılar, istedikleri düzeyde büyüme rakamlarına eriştiklerini düşündüklerinden, ekonomide süregelen bir takım problemleri görmezden gelme yoluna gitmişlerdir. Özellikle iş gücü piyasasında yaşanan aksaklıklar, artan işsizlik oranı, düşen iş gücüne katılım ve öte yandan büyümenin istihdam yaratamaması sorunu, bir de üstüne kadınların iş gücü piyasasındaki mevcut koşulları göz ardı edilmiştir. Aslında kadınların geçmiş yıllar boyunca iş gücü piyasasındaki konumlarında herhangi bir iyileşme olmamasından, ekonomi büyürken oluşan nimetlerden yararlanamadıkları da ortadadır. Hatta 20 yıllık bir iktidarın yüksek büyüme döneminde temin ettiği refah artışlarında da artık faydalanılamadığı görülmektedir.

Ek bilgi

SAYI

136

SAYFA ARALIĞI

25-29