Makaleler

İktisattan Politik İktisada – Vedit İnal

25,00

 1970’lerde “Politik İktisat” yeniden ortaya çıktı ama bu sefer, ana-akım neoklasik iktisada eleştirel bir gözle bakan, alternatif yorumlar getiren, ana-akım iktisadın incelemeye değer bulmadığı konularla ilgilenen, teknik ve matematiksel mükemmeliyete değil de içeriğe önem veren bir iktisat anlamında kullanılıyordu.

 “İktisat”ın ortaya çıkışı 

Hemen her İktisada Giriş kitabında görülebileceği gibi, “ekonomi” kelimesi Yunanca oikonomos kelimesinden türetilmiştir. Oikos aile üyeleri, yakın akrabalar, köleler, yaşanılan ev, çiftlik arazileri ve sahip olunan tüm mülklerden oluşan, geniş aile anlamına gelir Yunanca’da. Bu geniş aile, en yaşlı erkek üye tarafından idare edilir. Nomos ise yönetim, kural, ilke anlamlarına gelir. Birleştirildiğinde, oikonomos, bu geniş ailenin yönetim ilkeleri demektir. Ekonomi kelimesi milattan önce 4. yüzyılda bu anlamda kullanılıyordu, bugün anladığımız anlamda değil. 

Ek bilgi

SAYI

140

SAYFA ARALIĞI

17-29