Makaleler

İktisadi Gelişme Ve Çevre Kirlenmesi – Hasan Ersel

25,00

Çevre kirlenmesi, yeni bir olay değil. Buna karşılık, bu konuda toplumsal duyarlılığın politika kararlarını etkileyecek düzeye gelmesi yeni sayılabilir. İnsanın eylemlerinin çevreyi kirletmesinden doğan sorunların sistematik olarak araştırılmaya başlanması da, buna koşut olarak, yeni sayılabilecek bir gelişme. Ancak, bu alanda önemli atılımlar da oldu. Örneğin artık pek çok üniversitede çevre sorunlarının ele alındığı disiplinlerarası programlar sunulmakta. İktisatta da “çevresel iktisat” adlı bir dal ortaya çıktı ve ders programlarında yerini aldı.2 Öte yandan çevre sorunları üzerinde yapılan çalışmalar da hızla artıyor. Çeşitli ülkelerin, bu sorunların çözümüne yönelik önlemler alındığına da tanık oluyoruz. Buna karşılık, giderek küresel bir sorun haline gelen bu konuda, uluslararası işbirliğinin doyurucu düzeye ulaştığını söylemek zor.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 38

Sayfa Aralığı

19 – 27