Makaleler

Görünen Köy: Dünya Ekonomisinin Geleceği! – İzzettin Önder

25,00

 Felsefeden yoksun teknik ve teknolojiyle donatılmış beyin, emperyalizmin kurbanı olmaya mahkûmdur. 

 Dünya ekonomisinin geleceğinin tartışılmasında kurallar koyulmadığına göre, kanaatimce bu mesele iki hat üzerinden tartışılabilir. Birincisi, editörün muhtemel amacı doğrultusunda, sistem veri olarak, kapitalizm başatlığında dünya ekonomisinin geleceği tartışılabilir. İkincisi ise, konunun alternatif sistem(ler) ya da ara düzenlemeler üzerinden tartışılması yapılabilir. Böyle bir yol ayrımında gerek sermaye çevrelerinin gerek sermaye başatlığındaki burjuva nitelikli akademinin eğilimi doğrultusunda sistem tartışması dışlanarak, kapitalizm sürecinde geleceğin nasıl şekilleneceğinin tartış(tır)ılması isteniyor, diye düşünüyorum. 

Ek bilgi

SAYI

145

SAYFA ARALIĞI

14-20