Makaleler

Kaan İrfan Öğüt, Serçin Şahin – Exchange Rate – Price – Output Dynamics in an Inflation Targeting Small Open Economy: Analysis with A Modified Dornbusch Model

50,00

 Abstract 

For the countries that apply inflation targeting monetary policy to maintain price stability the exchange rate pass-through effect on the inflation rate arises as a serious issue. Countries with a high import dependency in manufacturing and with high foreign debt stocks cannot leave exchange rates to market dynamics; therefore, their central banks use policy interest rates to control their exchange rates with fear of floating. In this study, a dynamic model based on the dynamic versions of the Mundell – Fleming and Dornbusch models is developed to analyze the dynamic behavior of output, price, and exchange rate in an inflation-targeting small open economy. The steady-state and simulation results suggest that central banks with a fear of floating cannot determine their inflation target independently of the foreign interest rates. There is a unique value of the fear of floating parameter that can keep the economy stable. 

Keywords: Open Economy Macroeconomics, Inflation Targeting Monetary Policy, Fear of Floating, Difference-Differential Equation Systems, Simulation. 

JEL Codes: E43, E47, E58 

Enflasyon Hedeflemesi Yapan Küçük Açık Bir Ekonomide Döviz Kuru – Fiyat – Çıktı Dinamikleri: Modifiye Edilmiş Dornbusch Modeliyle Analiz 

Öz 

Fiyat istikrarını sağlamak için enflasyon hedeflemesi politikası uygulayan ülkeler için döviz kurunun enflasyon geçişkenliği dikkate almaları gereken bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Üretimlerinin ithalat bağımlılığı ve dış borçluluğu yüksek ülkeler döviz kurlarını piyasada dalgalanmaya bırakamazlar. Bu nedenle, bu ülkelerin merkez bankaları dalgalanma korkusu ile politika faiz oranlarını döviz kurlarını stabilize etmekte kullanır. Bu çalışmada, enflasyon hedeflemesi yapan küçük açık bir ülkede çıktı, fiyat ve döviz kurlarının dinamik davranışını incelemek için Mundell-Fleming ve Dornbusch modellerine dayanan, dinamik bir model kurulmuştur. Modelin durağan durum çözümü ve simülasyon sonuçları, dalgalanma korkusu ile politika faizini belirleyen bir merkez bankasının, dünya faiz oranlarından bağımsız olarak enflasyon hedefini belirleyemeyeceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, ekonomik istikrarla uyumlu tek bir dalgalanma korkusu parametresi vardır. 

Anahtar Kelimeler: Açık Ekonomi Makro İktisadı, Enflasyon Hedeflemesi Para Politikası, Dalgalanma Korkusu, Fark – Türevsel Denklem Sistemleri, Simülasyon. 

JEL Kodları: E43, E47, E58 

Ek bilgi

Cilt

5

Sayı

1

Sayfa Aralığı

38-62